logo top wt


Strukturovaná kabeláž

S rozvojem komunikačních technologií, počítačových komunikací nejrůznějších typů, telekomunikačních služeb, zabezpečovací a řídící techniky a různých dalších obslužných systémů rostou nároky na technické prostředky pro realizaci celého tohoto komplexu služeb v budovách a objektech. Pro různé služby tak bylo postupně vytvořeno několik nezávislých a nekompatibilních kabelových systémů. Pokaždé se tak při každé změně v organizační struktuře v budově musely složitě tyto kabeláže upravovat, přesměrovávat, rozšiřovat či rušit. Rozvoj počítačové techniky a výpočetních systémů si vynutil proces standardizace.

Tak postupně vznikl otevřený kabelážní systém souhrnně zvaný strukturovaná kabeláž . Normy podrobně stanoví požadavky na výběr jednotlivých prvků kabeláže ve všech úrovních, zásady návrhu kabelážního systému a velmi podrobně stanoví požadavky na instalaci kabeláže ve smyslu zajištění životnosti, šířky pásma, požární bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility (vyzařování kabeláže a naopak rušení z rozvodné sítě ) a testování. Tím je zajištěna kompatibilita všech zařízení od různých výrobců. Strukturovaná kabeláž tak dostala své místo jako jedna ze souboru inženýrských sítí a je univerzálním prostředím pro rozvod všech komunikačních služeb.

Strukturovaná kabeláž může nést rozvod:

  • počítačové datové komunikace jakéhokoliv druhu v libovolné kombinaci
  • telefonních a telekomunikačních analogových a digitálních signálů telefonních ústředen, státních i pobočkových
  • signálů řídící a zabezpečovací techniky
  • videosignálů uzavřených televizních okruhů
  • různé obslužné a řídící systémy budov

Rozvod strukturované kabeláže v objektu je založen na použití metalického kabelu (případně optického kabelu). To zaručuje vysokou míru bezpečnosti proti rušení a vysokou flexibilitu kabeláže. Základním principem tohoto systému je připojení jednotlivých uživatelů v lokalitách (jednotlivé kanceláře, podlaží) pomocí tzv. UTP/STP rozvodu, využívajícího (nestíněného/stíněného) čtyřpárového stáčeného kabelu. Uzel strukturované kabeláže je v principu tvořen hvězdicí kabelů centrálně připojených ke konektorům tzv. vstupního propojovacímu pole v datovém rozvaděči (RACKU). Odtud název „topologie hvězda". Kabely jsou podle instalačních zásad rozvedeny po objektu a končí v každý ve výstupní zásuvce na místech určení přívodu dat. Takto získané signálové výstupy jsou univerzálně využitelné pro přívod libovolného typu standardizovaných signálů jednoduchým propojením příslušného signálového zdroje a příslušné zásuvky na výstupním poli propojovací šňůrou. Strukturovaný kabelážní systém takto koncipovaný je plně universální, nemá specifické požadavky na komunikační hardware, zaručuje dlouhou fyzickou i morální životnost sítě a umožňuje v budoucnu aplikovat bez omezení nové komunikační techniky s vyšší přenosovou rychlostí. Jeho další významnou vlastností je vysoká variabilita, která umožňuje okamžité rychlé a snadné změny topologie sítě, či vytváření separovaných subsítí při organizačních změnách v lokalitě, při přemístění kanceláří, přemístění pracovníků, nebo jiných změnách v objektu.

Podle velikosti a členitosti objektu se může, nebo musí, rozdělit objekt na několik segmentů. Ty se podle potřeby na komunikaci a podle vzdálenosti vhodně propojí a vytvoří tak jeden celek, který se může tvářit jako jedna velká síť. Propojení jednotlivých segmentů tvoří páteřní síť. Fyzicky je většinou tvořena optickými vlákny. Do této sítě může být včleněna i síť WLAN.

Strukturovaná kabeláž