logo top wt


Digitální pozemní příjem /DVB-T/ a společná televizní anténa/STA/

Návrh na přestavbu pro digitální příjem se odvíjí od stáří rozvodu, zejména stáří koaxiálních kabelů, typů odbočovačů a rozbočovačů, velikosti a topologii rozvodu vzhledem k útlumům tras a počtu průchozích zásuvek.

Asi nejjednodušší řešení bude v novějších domech, kde je technologie STA navržena pro přenos televizních signálů v UHF pásmu, které převážně vyhovuje i šíření DVB-T kanálů. U těchto instalací stačí kontrola zesilovačů, popřípadě doplnění kanálových zesilovačů o kanály DVB-T a nastavení systému. V některých případech při příjmu kanálů DVB-T z vysílače Žižkov ve vertikální polarizaci stačí jen otočení antény.

Složitější situace bude v domech, kde v současné době dosluhují analogové Hlavní stanice STA s konverzí UHF kanálů do VHF pásma, převážně do kanálů E5- E12.

V těchto domech můžeme doporučit několik způsobů rekonstrukcí:

 

  • Elegantním řešením je výměna celého systému od antény až po zásuvku včetně výměny koaxiálních kabelů, což sice představuje vyšší investice, ale na druhou stranu máme nové zařízení s minimálními náklady na provoz na údržbu. Další výhodou nových rozvodů je možnost společného rozvodu pozemních a satelitních signálů a tím umožnit odstranění „lesů“ satelitních parabol s plášťů budov, zejména panelových.
  • Další možností je výměna Hlavní analogové stanice STA za digitální stanici, kde jsou jednotlivé digitální programy převedeny do analogových kanálů, které je možné přenášet ve starých rozvodech a naladit na klasických televizorech bez digitálního tuneru. Digitální stanice se vyrábějí ve dvojím provedení, jako kompaktní stanice většinou pro šest programů nebo ve stavebnicovém provedení s možností rozšíření až na 24 programů. Proti stavebnicovému provedení má kompaktní stanice nevýhodu při poruše zařízení, kdy i drobná porucha nám vyřadí celé zařízení z provozu. Tento způsob převodu na analogové programy má i své nevýhody. Určitě se nebude líbit majitelům nových televizorů a DVD rekordérů s DVB-T tunery, kde se jim převodem na analogové programy znemožní přijímat digitálně a přijdou o další doplňkové služby, jako programový průvodce EPG apod.
  • Dalším s možných řešení je převod/konverze/ celých digitálních multiplexů vysílaných na kanálech o vyšších kmitočtech na kanály o kmitočtech nižších. To nám přináší výhodu zachování stávajícího rozvodu a možnost přijímat programy digitálně. Na rozvodu je třeba provést revizi a vyměnit vadné komponenty.

 

Dle popsaných způsobů rekonstrukcí je zřejmé, že pro každý dům se najde vhodné řešení.

Digitální pozemní příjem - DVB-T a společná televizní anténa - STA Praha a okoloí