logo top wt


Satelitní digitální příjem

Satelitní příjem je vždy dobrou volbou pro řešení problémového pozemního příjmu a mnohdy je jediným řešením. Doba nákupů analogových satelitních kompletů u našich západních sousedů a výroba parabol na koleně je již nenávratně pryč. Dnešní trh nám přináší velké možnosti využití technologií pro příjem, distribuci a zpracování digitálního satelitního signálu. První otázkou, kterou si musíme položit, je jaké programy vlastně chceme přijímat. Nad naší hlavou je asi stovka družic ze kterých můžeme přijímat různé volné či kódované programy, Nejúplnější přehledy najdeme na internetu např.na: www. parabola.cz. Když již víme, jaké programy chceme přijímat, volné nebo kódované, a která družice je poskytuje, můžeme přistoupit k nákupu zařízení nebo objednání celé služby u poskytovatele placených služeb, kteří nám satelitní komplet dodají včetně dekódovací karty až do domu a popřípadě i namontují. Některé montáže jsou za mírný poplatek v ceně uzavření služby.

Ceny běžných satelitních montáží pro jednoho účastníka a jednu družici se pohybují kolem 2.000,- Kč plus dopravné, ale vždy je nutné přihlédnout k obtížnosti místa instalace, nutnosti použití aktivních a pasivních prvků, upevňovacímu materiálu a způsobu vedení kabelové trasy koaxiálního kabelu k přijímači.

Pro příjem satelitního signálu je vždy nutná parabola, buď středová/většinou větších průměrů/ nebo ofsetová, která je pro příjem běžných družic vhodnější pro úsporu místa při montáži.

Velikost paraboly je dána pokrytím signálem území v místě instalace a může se pohybovat od 45 cm do velkých velikostí, mnohdy až do čtyř metrů. Do ohniska paraboly je možno umístit jeden nebo více konvertorů a tím si rozšířit počet programů o další satelity. Elegantním řešením pro jednoho účastníka je použití motorového ovládání paraboly s naprogramováním na několik desítek družic s tisíci programy. Zásadní podmínkou pro satelitní digitální příjem je výhled na oblohu většinou jižním směrem bez překážek, budov a stromů pod úhlem cca 30º. Je zcela úsměvný požadavek zákazníka na nutnost umístění paraboly na půdu, aby nehyzdila dům.

Aktivním přijímacím prvkem je konvertor /LNB/, který může být konstrukčně určen pro jednoho účastníka/Singl/, pro dva účastníky /Twin/, a pro čtyři účastníky /Quad/.

Pro větší satelitní rozvody se používá konvertor typu Quatro určeným ve spojení s multipřepínači.

Zásadou vedení satelitních rozvodů je typ „hvězda", kde každá zásuvka v domě má ukončení v rozvaděči rozvodu.

Samostatnou kapitolou jsou skupinové satelitní rozvody v bytových domech a bytových souborech.

Pohled na právě dostavěný bytový dům, který se v reklamě honosí pojmenováním rezidence, případně Rezidenční čtvrť, dva měsíce po nastěhování, kdy fasády balkony začnou „zdobit"různé paraboly, antény, smotky kabelů, provrtaná okna a dveře nás musí upozornit na to, že něco není v pořádku. Zásadním problémem u těchto domů bude asi záměr investora stavět co nejlevněji, pak kvalita projektů STA a dalších slaboproudých instalací, které svou úrovní spadají do sedmdesátých let minulého století.

Pro instalaci středních a velkých satelitních rozvodů je dostupné dvě technologie, koncové multipřepínače, kde všechny koaxiální kabely od zásuvek končí v rozvaděči, a kaskádní multipřepínače, kde koaxiální kabely od bytových zásuvek končí v patrových kaskádách a domem vede stoupací vedení přes zesilovače k anténám. Tyto technologie umožňují příjem a distribuci signálů současně až ze čtyř družic s přisloužením analogových a digitálních televizních signálů a rádia.

Ceny větších satelitních instalací se odvíjejí dle požadavků investora na výrobce použité technologie, počet a typ družic v rozvodu, počet zásuvek a nákladnost vybudování kabelových tras, prostupů a umístění stožárů pro instalaci antén.

Rámcové ceny satelitních instalací:

Rodinné domy: 2.000,- až 30.000,-

Bytové domy do 16 bytů: 30.000,- až 60.000,-

Bytové domy do 64 bytů: 60.000,- až120.000,-

Bytové soubory do 250 bytů: 120.000,- až 450.000,-

Satelitní digitální příjem