logo top wt


Digitální vysílání - DVB-T

Poslední dobou velmi diskutované téma na všech frontách, ale po posledních zaručených informacích, které jsem četl v diskusních fórech na internetu a či zaslechl v pohostinském zařízení mne přiměli k napsání několika článků o problematice digitálního vysílání a hlavně příjmu .Když mluvíme o příjmu, můžeme si vybrat mezi satelitním a pozemním DVB-T. Dnes trochu pohovoříme o pozemním- terestrickém. První otázka, která každého napadne, je proč nás zase nutí do něčeho nového. Vynálezce prvního radiového přenosu přes oceán pan Marconi neměl s výběrem kmitočtů radiových vln lámat hlavu nemusel. Dnes můžeme být rádi, že radiové vlny nejsou barevné, protože by svět zahalila stálá tma. Postupným rozvojem televizního vysílání dochází k zaplnění celého spektra využitelných kanálů ve všech přidělených pásmech a již není možné rozšiřovat počet vysílaných programů.Nevýhodou analogového vysílání je vliv rušení, křížových modulací z jiných vysílačů a různých odrazů/duchů/. Další nevýhodou je nutnost v místech mimo Prahu pro zajištění příjmu na střechy umísťovat několik antén pro různá pásma. Zcela ukázkovou lokalitou je Jižní Morava, kde střechy „zdobí“ až šest antén natočených různými směry, což jistě není ozdoba domu. Jedním z řešení je přechod na novou technologii - digitální vysílání, která mnohem lépe využívá omezené kmitočtové spektrum a dovoluje po jednom televizním kanálu tvz. Multiplexu přenášet až šest programů a další doplňkové služby. Další výhodou je, že pro stejné pokrytí území digitálním televizním signálem je možno použít nižší výkon vysílačů . Pro příjem nám většinou stačí jedna anténa v UHF pásmu.

Digitální vysílání má i své nevýhody, když pomineme diskutovanou kompresi obrazu a tím i možnost, že se k nám nedostane obraz ve stejné kvalitě jako na vysílací straně, nevýhodou přechodu je to, že musíme pro příjem „ něco udělat“!!, Zcela nejjednodušší je situace je u individuálních televizních antén, kde nám stačí jen zakoupení pozemního digitálního přijímače SET-TOP-BOXU nebo televizoru s integrovaným digitálním tunerem, což je asi nejvýhodnější, jelikož nám odpadne jedno dálkové ovládání. Přijímač zapojíme podle návodu, spustíme ladění a nic, v lepším případě „něco“. V případě, když nic nenaladíme, je nutné zkontrolovat zaměření antény na vysílač DVB-T signálu, kabely, aktivní prvky, rozbočovače a hlavně konektory, které do trasy signálu vnáší největší ztráty. Jestliže nic nepomáhá je lepší oslovit odbornou firmu, vybavenou měřícími přístroji, která na místě navrhne možnosti úpravy antén a prvků rozvodu.

Poněkud složitější situace je u bytových domů, bytových souboru, hotelů a penzionů, kde je většinou nutný větší zásah do technologie společné televizní antény. Vše záleží na stáří instalace, použití aktivních prvků, koaxiálních kabelů a topologii rozvodu.

Anténa pro digitální vysílání - DVB-T