logo top wt


Drátové EZS

Standardní drátové systémy EZS

Jejich nevýhodou je složitější instalace z důvodů nutnosti dovedení kabeláže k jednotlivým prvkům systému EZS. Z toho plyne i delší doba potřebná pro montáž elektronického zabezpečovacího zařízení, což zdánlivě může znamenat vyšší pořizovací náklady.  Nicméně vzhledem k vyšší ceně jednotlivých bezdrátových prvků systému EZS nebývá mezi jednotlivými skupinami zabezpečovací techniky výrazný cenový rozdíl, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Od určité velkosti systému bývá klasická drátová instalace cenově výhodnější. Velkou výhodou standardní elektronické zabezpečovací systémy jsou podstatně nižší náklady na údržbu oproti bezdrátovému zabezpečovacímu systému. Jediný prvek, který je nutné častěji měnit je záložní baterie systému, jejíž životnost je cca 5 let. Při správné instalaci drátového systému EZS je třeba zdůraznit jeho vysokou spolehlivost a dlouhodobou funkčnost.

Elektronické zabezpečovací systémy

Základem projektu elektrické zabezpečovací signalizace jsou informace od majitele nebo provozovatele objektu. Naše firma Vám poradí jak a kam které komponenty instalovat a jaké prvky EZS se do Vašeho konkrétního prostředí hodí, nicméně základem jsou potřeby a představy člověka nebo osob, které budou zabezpečovací systém užívat.

Důležitou součástí elektronického zabezpečovacího systému je jeho ovládání. Je třeba si promyslet, jakým způsobem chcete EZS ovládat a hlavně odkud. V zásadě jsou dvě možnosti. Jedna je zadáním kódu na ovládací klávesnici a druhá možnost je bezdrátové ovládání zabezpečovacího zařízení, tedy bezdrátovou klíčenkou, pomocí které stiskem tlačítka systém EZS aktivujete nebo deaktivujete.

Další důležitou věcí, kterou je potřeba zvážit a která je nedílnou součástí elektronického zabezpečení, je způsob vyhlášení a signalizace poplachu. Používají se dva způsoby signalizace poplachu EZS - lokální nebo vzdálená. U lokálního způsobu signalizuje poplach akusticky a opticky vnitřní nebo venkovní siréna či maják.

Při vzdáleném způsobu hovoříme o přenosu signalizace poplachu například na strážní službu pultu centrální ochrany, nebo na zvolené mobilní telefony odpovědných osob.

Drátové EZS - elektronické zabezpečovací systémy Praha